Johan Beck-Friis: Möjligheten (Åhlén och Åkerlunds förlags A.-B., Stockholm 1921).

Så här inleds den: ”Högt uppe bland bergen ligger en liten stad. Ett fritt och härdat släkte bor där. Århundradens kamp med naturens makter i de karga bergen har gjort invånarne sunda och kraftiga. Tunga later ha de, men raka ryggar och hjärtan av guld. Sin frihet och sina berg älska de högre än allt. Men detta folk är ej längre ensamt i sin stad. Under loppet av några årtionden har av den obetydliga lilla bergsstaden blivit en internationell, över hela världen känd plats. Här samlas sjuka från alla länder, av alla religioner, språk och samhällsklasser för att med den livgivande solens och den rena bergsluftens hjälp söka återvinna hälsa och krafter. Det är till denna lilla plats de fly, då de små bacillerna angripit och hota att göra sig till herrar i deras bröst. Fulla av hopp resa de hit för att återskänkas till livet eller – för att dö.”

Läs vidare »